قطعات فریم عینک ریم لس ( رنگ طلایی)

قطعات فریم عینک ریم لس ( رنگ طلایی)

قیمت: 55000 تومان

تریال فریم طرح تاپکن

تریال فریم طرح تاپکن

قیمت: 1350000 تومان

PD Meter پی دی متر دقیق

PD Meter پی دی متر دقیق

قیمت: 1630000 تومان

لنزومتر دیجیتال

لنزومتر دیجیتال

قیمت: 16500000 تومان

دستگاه نیمه اتوماتیک مته ای برش عدسی با سنتراسکوپ دستی رنگ سفید

دستگاه نیمه اتوماتیک مته ای برش عدسی با سنتراسکوپ دستی رنگ سفید

قیمت: 2440000 تومان

دستگاه تراش سه سنگ

دستگاه تراش سه سنگ

قیمت: 1560000 تومان

پک ابزار کار عینک سازی (گریف پرچ)

پک ابزار کار عینک سازی (گریف پرچ)

قیمت: 600000 تومان

تراش تک سنگ عدسی

تراش تک سنگ عدسی

قیمت: 1470000 تومان

دریل دمولنز سه مته

دریل دمولنز سه مته

قیمت: 650000 تومان

دریل با چاک زن

دریل با چاک زن

قیمت: 1470000 تومان

گرم کن

گرم کن

قیمت: 444000 تومان

دریل بدون چاک زن

دریل بدون چاک زن

قیمت: 1230000 تومان

شیارزن عدسی

شیارزن عدسی

قیمت: 1470000 تومان

کارت مرکز یاب مدل ۲۰۲۰

کارت مرکز یاب مدل ۲۰۲۰

قیمت: 50000 تومان

کارت مرکزیاب مدل ۲۰۳۰

کارت مرکزیاب مدل ۲۰۳۰

قیمت: 50000 تومان